A3tina Rabbi

Title A3tina Rabbi
Arabic title اعطنا ربي
Album Ana Hina Ousalli
Liturgical season Ordinary time
Topic Jesus
Type1 Praising God
Type2 Jesus
Type3 Arabic Hymns
Type4 Modern
Choir name Agapee
Singer name Pierre Boutros
Writer name
Writer family name
Composer name Kamal
Composer family name Saikaly