Abo Dqoushto

Title Abo Dqoushto
Arabic title أبو دقشته
Album Kamchet trab wbakhour
Liturgical season Ordinary time
Topic Mass Liturgical Hymns
Type1 Syriac chants
Type2 كمشة تراب وبخور 
Type3 Oriental
Type4 Maronite Liturgy
Choir name Assawt Al Atiq
Singer name Salam
Writer name
Writer family name
Composer name Milad
Composer family name Tarabay