Fi Albad’i

Title Fi Albad'i
Arabic title في البدء
Album Ma ajmal an tunshad
Liturgical season Ordinary time
Topic Psalm- Old Testament
Type1 Jesus
Type2 Oriental
Type3 Genesis
Type4
Choir name Assawt Al Atiq
Singer name Carla Ramia
Writer name
Writer family name
Composer name Milad
Composer family name Tarabay