saint Elias

Name saint Elias
Arabic name مار الياس
Country Lebanon
Town Antelias 
Dioces Maronite Diocese of Antelias
Address Antelias, Metn
Phone +961 4 414420 +961 4 410568
Mobile +961 70 109937
Pobox 70323 Antelias
Email [email protected]
Fax +961 4 405387
Type Church