saint Elias

Name saint Elias
Arabic name مار الياس
Country Lebanon
Town Qaaqour
Dioces Maronite Diocese of Antelias
Address Qaaqour, Metn
Phone +961 4 391184
Fax +961 4 391184
Type Church