saint Elias

Name saint Elias
Arabic name مار الياس
Country Lebanon
Town Jouret AL Ballout
Dioces Maronite Diocese of Antelias
Address Jouret AL Ballout, Metn
Phone +961 4 808230
Type Church