saint Joseph

Name saint Joseph
Arabic name مار يوسف
Country Lebanon
Town Beit EL Koukko
Dioces Maronite Diocese of Antelias
Address Beit EL Koukko, Metn
Phone +961 4 925980
Type Church