Saint Maroun

Name Saint Maroun
Arabic name مار مارون
Country Lebanon
Town Sakhra
Dioces Maronite Diocese of Tripoli
Address Sakhra, Zgharta, Zawia El Tahta
Type Church