saint Sassine

Name saint Sassine
Arabic name مار ساسين
Country Lebanon
Town Beit Chabeb
Dioces Maronite Diocese of Antelias
Address Beit Chabeb, Metn
Type Church